Fund Allocation List

 
Print Record
Circle NameFinancial Year14.01.27 - Minor Works (Conservation, Preservation of Ancient Monument/Sites)17.01.27 - Minor Works (Development and Repair of Buildings)sort descendingTotal Amount (Rs)Action
Vadodara2017-2018100,000,000.008,000,000.00108,000,000.00NA
Delhi MiniCircle2017-201832,500,000.005,000,000.0037,500,000.00NA
Bhopal2017-201870,000,000.004,500,000.0074,500,000.00NA
LUCKNOW2017-201861,400,000.003,500,000.0064,900,000.00NA
Raipur2017-201821,200,000.002,000,000.0023,200,000.00NA
Sarnath2017-201820,000,000.002,000,000.0022,000,000.00NA
Aizwal2017-20187,000,000.003,500,000.0010,500,000.00NA
Bhubaneswar2017-201864,000,000.004,000,000.0068,000,000.00NA
Patna2017-201815,000,000.002,500,000.0017,500,000.00NA
Ranchi2017-20185,000,000.001,500,000.006,500,000.00NA
Guwahati2017-201820,000,000.005,000,000.0025,000,000.00NA
Kolkata2017-201829,500,000.003,500,000.0033,000,000.00NA
Agra2017-201885,000,000.006,000,000.0091,000,000.00NA
Chandigarh2017-201842,500,000.002,000,000.0044,500,000.00NA
Dehradun2017-20185,000,000.001,000,000.006,000,000.00NA
Delhi2017-201850,000,000.005,500,000.0055,500,000.00NA
Leh, Mini2017-20184,000,000.00500,000.004,500,000.00NA
Shimla2017-201810,000,000.001,000,000.0011,000,000.00NA
Srinagar2017-20189,000,000.001,500,000.0010,500,000.00NA
Andhra pradesh2017-201835,000,000.004,000,000.0039,000,000.00NA

Pages